Kliko ketu Detyra 1 per Grupet A,B,C,D Numri 1-15 ne regjister   Kliko ketu Detyra 3 per Grupet A,B,C,D Numri 1-15 ne regjister        
      Kliko ketu Detyra 1 per Grupet A,B,C,D Numri 16 deri ne fund ne regjister   Kliko ketu Detyra 3 per Grupet A,B,C,D Numri 16 deri ne fund ne regjister        
      Kliko ketu Detyra 2 per Grupet A,B,C,D Numri 1-15 ne regjister   Kliko Ketu Detyra 1 AutoCAD        
      Kliko ketu Detyra 2 per Grupet A,B,C,D Numri 16 deri ne fund ne regjister   Kliko Ketu Detyra 2 AutoCAD        
                   


Shembuj seminaresh

Seminari 1

Seminari2

SHEMBUJ 3D

Seminari 3

Seminari 4

Seminari 5

Ushtrime Provimi A,B

Ushtrime Provimi C,D

 

 

Evidencat perfundimater te pranimit ne Porvim per Vizatimin teknik dhe AutoCAD.

Per ndonje sqarim te mundshem kontaktoni pedagoget esheshi@yahoo.com erjon.selmani@fim.edu.al

Rezultatet e Grupi A Rezultatet e Grupi B Rezultatet e Grupi C Rezultatet e Grupi D  

Nga 38 student, 9 nuk fitojne

4 per Mungesa
5 per mos plotesim Detyrimesh

Nga 41 student, 12 nuk fitojne

6 per Mungesa
6 per mos plotesim Detyrimesh
Nga 35 student, 12 nuk fitojne

7 per Mungesa
5 per mos plotesim Detyrimesh
Nga 36 student, 16 nuk fitojne

0 per Mungesa
16 per mos plotesim Detyrimesh
 

Regulla te domosdoshme per provim.

1)Dokument identifikimi i vlefshem,
2)Mjete vizatimi Vizore, laps, Gome, vetem 5 flete te bardha format A4 ne te cilat do te zhvillohen pyetjet,
3)Detyrat do zhvillohen vetem me mjetet e vizatimit, nuk do konsiderohet vizatimi me dore te lire.
4)Nuk lejohet te perdorni asnje paisje komunikimi elektronik (celulare) gjate provimit.
5)Data provimit, ora, salla e tij percaktohen nga Sekretaria.

 
         

Tezat e Provimit Grupi AB
T1 T2 T3 T4

Zgjidhjet e Tezave
T1 - T4

Tezat e Provimit Grupi CD
T1 T2 T3 T4

Zgjidhjet e Tezave
T1 - T4

 

Rezultatet e Provimeve data 21 Shkurt 2013

Grupi A Grupi B

Rezultatet e Provimeve data 13 Maj 2013

AB

Rezultatet e Provimeve data 21 Shkurt 2013

Grupi C Grupi D
Rezultatet e Provimeve data 13 Maj 2013

CD

Rezultatet e Provimeve data 10 Qershor 2013

AB

Rezultatet e Provimeve data 10 Qershor 2013

CD

 

 


Faqe 1 deri me 10

Faqe 11 deri me 20
Faqe 21 deri me 30

Faqe 31 deri me 40

Faqe 41 deri me 50
Faqe 51 deri me 60
Faqe 61 deri me 70
Faqe 71 deri me 80
Faqe 81 deri me 90
Faqe 91 deri me 100
Faqe 101 deri me 110
Faqe 111 deri me 120
Faqe 121 deri me 130
Faqe 131 deri me 140
Faqe 141 deri me 150
Faqe 151 deri me 160
Faqe 161 deri me 170
Faqe 171 deri me 180
Faqe 181 deri me 190
Faqe 191 deri me 200
Faqe 201 deri me 210
Faqe 211 deri me 220
Faqe 221 deri me 230
Faqe 231 deri me 240
Faqe 241 deri me 250
Faqe 251 deri me Fund