Universiteti Politeknik i Tiranes Fakulteti Inxhinjerise Matematike Fizike
Dega FIZIKE Viti i II-te A + B viti 2016
 

SUKSESE TE METEJSHME,

NESE KA STUDENTE QE KA PYETJE APO KERKON SQARIM PER REZULATIN TE MBLIDHEN DHE TE ME LENE NJE ORE DITEN E HENE PER SQARIM. NJOFTIMIN E BENI NE SEKRETARI.

REZULTATET

 
 

Detyra Juaj perbehet nga 2 flete vizatimi madhesia A4

  • Fleta e pare vizatoini 3 pamjet projeksionike (ballor horizontal anesor) te trupit te dhene ne pamje 3D
  • Fleta e dyte Vizatoni 3 projeksionet e trupit me zgaver ne te cilat do ndodhet edhe prerja e trupit

Fleta e pare ,Te vizatohen tre pamjet projeskionike te trupave 3D

Realizimi i Detyres se I-re dhe te II-te

Cdo student ka 2 flete pune per te dorezuar.

Detyra Juaj ka ate numer qe ka trupi dhe qe perputhet me nr tuaj te regjistrit.
Ky rregull vlen per te dyja fletet e punes.

Perseritesit kane te gjithe te njejtin ushtrim ne rastine pare ate me Nr 26,
ne rastin e dyte ate me nr Nr 22 dhe ne rastine e trete ate me nr 9.

Detyra do behet ne nje format A4 297x210mm.

Stampa qe do perdoret 160mm x 36 mm

Letra duhet te jete leter vizatimi

Trupat jane dhene ne aksonometri Ju duhet te beni projeksionin e tre pamjeve.

Do vendosen permasat.
Vizatimi do realizohet me permasat e dhena ne figure.

Dorezimi i detyres 25 maj 2016, ne fakultetin tuaj ora 14-18.

 

 
     
 
Fleta e dyte ,Te vizatohen trupat me zgaver