Dy kollonat e fundit tregojne se Kush ploteson detyrimet hyn ne provim ose Kollona Kalon me ngjyre jeshile

Ngjyra e Verdhe tregon qe studenti nuk ka plotesuar detyrimet dhe nuk hyn ne provim,