LIBRI "ALGORITME PUNIMI NE TEKNOLLOGJINE MEKANIKE" Autor Aleksander Bushati