Objektet e Vizatimit
Objekt Snap OSNAP  
Selektimi i Objekteve
Dimensionimi Permasat  
Modifikimi i Objekteve
   
Madhesite Direkte
   
Ndihmesit Vizatimor
   
Njesite dhe shkallet
   
Koordinatat
   

 

OBJEKTET E VIZATIMIT

Elementet baze vizatimore te AutoCAD . Ky eshte nje start shume i mire per perdoruesit fillestar te AutoCAD.

 

 

Prezantim

Kjo guide shpeguese eshte krijuar qe tju tregoje Ju se si funksionojne te gjitha komandat e AutoCAD-it. Nese Ju kerkoni te gjeni nje información te shpejt, duhet te perdorni nje nga ikonat e meposhteme ne menyre te tille qe te kaloni direkt ne shpegimin e komandes  qe donit ose kishit perzgjedhur nga lista e tyre. Jo te gjitha ikonat ne kete shirit ikonash kane nje shpegim ne kete guide. Per shembull blloqet, seksionimet dhe tekstet jane shpeguar me guida te vecanta me vone. 

 

Line

Construction Line

Polyline

Polygon

Rectangle

Arc

Circle

Revcloud

Spline

Ellipse

Ellipse Arc

Insert Block - Not covered in this tutorial

Make Block - Not covered in this tutorial

Point

Hatch - Not covered in this tutorial

Region

Multiline Text - Not covered in this tutorial

Komandat e vizatimet mund te perdoren per te krijuar objekte te reja sic mund te jene vizat dhe harqet. Vizatimet me te shumte ne AutoCAD jane te perbere nga elemente base vizatimore. Nje kuptim i mire i komadave te vizatimeve baze eshte thelbesor ne perdorimin efficent te AutoCAD.

.Draw Pull-Down Menu

Ne seksionin e meposhtem jane shpeguar komandat/funksionet me te perdoreshme te AutoCAD sic jane Viza, PoliViza, Rethoret, Harqet, Poligonet nenformat e tyre. Gjithashtu ne vijimesi aje shpeguar edhe komandat/funksionet me te avancuar te kesaj kategorie sic eshte per shembull Vize e shumfishuar dhe stili i tyre.

Si nje perdorues i ri i AutoCAd lexuesi mund te doje te anashkaloje perkohesisht,  komandat me te avancuara per tu perqendruar te ato me bazike. Si do qofte perdoruesi duhet ti kthehet pervetesimit te ketyre komadave edhe me vone mbasi te jete i sigurte e me besim ne vetvete.

Ne te gjitha versionet e AutoCAD-eve komadat e vizatimeve mund te realizohen me menyre nga me te ndryshmet. Egzeuktimi mund te  kryhet nepermjet a)Emertimeve te komadave te cilat shkruhen ne komanden prompt te autocadit e cila ndodhet ne fund te fletes se punes “Command:”  b)neperjet shkurtimeve te tastieres c)komadat mund te egzekutohen edhe me ane te menuse d)ikonave te vendosura ne shiritin e ikonave. Metoda varet nga puna qe ju po kryeni si dhe nga familjarizimi juaj me komandat. Per kete mos u shqetesoni perdorni ate qe ju vjen me permbare ne ate moment qe ju duhet te perdrni.  Teknikat tuaja te perdorimit do vijne duke u prefeksionuar me kalimin e kohes keshtu qe nuk ka vend per dekurajim nese ne  fillimet e punes perdorimi I autokadit eshte I ngadalte.

Nese Ju po punoni me menune qe shfaqet mbas egzekutimit te nje komande, eshte mire qe te konsideroni me shikimin e pare ne menyre te sakte sintaksen e komandave e cila eshte nje gje e pedoreshme ne sistemin operativ Windows. Per shembull nje shigjete e vogel ne forme trekendeshi si "" perbri ne te djathte te nje komande nenkupton qe kjo komande i paraprin nje grupi nenkomandash ose mundesive  te ndryshme te kesaj komande. Nje vije me pika "…" ne vijimesi te nje komande nenkupton qe mbas egzekutimit te komades do ju shfaqet nje dritare dialoguese. Keto prezantime te zakoneshme grafike, sidomos ne autocad,  ndihmojne perdoruesin te punoje ne menyre me efektive me menune sepse ato paraprijne me shpegime thelbesore se cfare do tju ndodhe ne vazhdimesi duke eleminuar ndodhine e gjerave te papritura.

Vijat “Line

Vijat jane objektete me te thjeshta te AutoCAD. Perdorimi i komandes “Line” sherben per te vizatuar nje vije midis dy pikave cfaredo te vendosura brenda  hapsires se punes. Vijat mund te jene objektet e para qe perdoruesi mund te vizatoje. Ato do te sherbejne si elemente/guida me ane te te cilave perdorueis do te realizoje pjesen tjeter te vizatimit. Vlen te theksohet qe qe te vizatoni me AutoCAD nuk eshte ndryshe nga vizatimi ne tabelen e vizatimit.  Te gjitha rregullat dhe shume nga metodat baze te vizatimit jane njesoj.

Shumekush i familiaizuar me matematiken di qe vijat qe bashkojne dy pika quhen vektor. Kjo terminollogji eshte perdorur per te pershkruar tipet e vizatimeve qe krijon AutoCAD. Vizatimet e AutoCAD-it shpesh referohen si “vizatimet e vektoreve”. Vizatimet e vektoreve jane shume te nevojshem mbasi perpikmeria/precizioni qe eshte kriteri me i kerkuar mbetet i sakte edhe ne rastin e ndryshimit te shkalles se vizatimit.

 

1 Komanda Vize  The Line Command

Grupi i Ikonave Vizatimore Toolbar

Draw

Line

Egzekuto komanden VizatoVize  Pull-down

DrawLine

Tastiera   shtyp tasten    L         Keyboard

LINE

short-cut

L

Me komanden Vize-Line ju mund te vizatoni nje vize te thjeshte nga nje pike ne tjetren. Realizimi I saj kryhet ne kete menyre: Perdoruesi fillimisht egzekuton komanden vije-line, ne vijimesi percakton piken e pare P1 e cila do te jete fillimi I vijes kjo realizohet thjesht duke klikuar me treguesin e mousit ne nje pike te fletes vizatimore, levizet  treguesi i mosusit deri ne nje pike qe do te jete dhe pika e dyte nga do te kaloje vija P2,  klikohet ne kete pike dhe do te shikoni qe eshte krijuar vija midis P1 dhe P2. Objekti ka dy skaje  piken e fillimit dhe ate te perfundimit.  Perdoruesi  mund te vazhdoje te percaktoje sa pika te doje dhe AutoCAD do te realizoje vija midis pikes parardhese dhe asaj te fundit te percaktuar. Cdo vije eshte nje objekt i ndare dhe mund te fshihet apo zhvendoset sipas kerkeses. Per te perfunduar kete komande mjafton te shtypim tasten Enter Return ne tastiere

Per te realizuar vijen midis pikave P1 dhe P2 veprohet sipas kesaj radhe The Line Object

Vijimesia e komandave Command Sequence

Egzekuto Komanden Vije:

LINE

Percakto vendndodhjen e pikes P1

Specify first point: (pick P1)
Percakto vendndodhjen e pikes  tjeter ose [Anullo]

Specify next point or [Undo]: (pick P2)

Percakto vendndodhjen e pikes tjeter ose [Anullo] ne fund shtyp Returnenter

Specify next point or [Undo]: Return(to end)

Ju gjithashtu mund te vizatoni vija edhe duke vendosur koordinata te pikave fundore te vijes kur ne ekran keni komanden gati/prompt Command:” pa e realizar ate duke percaktuar  pikat ne ekran. Kjo ju jep mundesine qe ju te vizatoni  vijat qe nuk duken ne ekran. Kjo gje shpjegohet me mire ne komanden “Perdorimi i Kordinatave” Using co-ordinates”.  Ju gjithastu mund  te vizatoni vija duke perdorur koamden Futje direkte nga distance gje e cila shpegohet me qarte ne komanden “Direct Distance Entry”.

 

2 Komanda Vijat e konstruksioneve The Construction Line Command

Shiriti i ikonave Toolbar

Draw

Construction Line

Menuja Pull-down

DrawConstruction Line

Tastiera Keyboard

XLINE

short-cut

XL

 

Vizat konstruktive jane pafundesisht te gjata te cilat kalojne nepermjet dy pikave te percaktuara nga ne. Ato jane shume te perdoreshme per krijimin e rrjetave siapas deshires ne madhesi ne kende apo barazlargesi brenda te cilave ne mund te vizatojme. Zakonisht vijat konstruktive sherbejn si guida te vizatimit.

Vizat konstruktive nuk perdoren zakonisht ne objektet vizatimore , ne kete menyre eshte normale qe ato te realizohen ne nje shtrese me vete e cila mund te behet inaktive perpara se vizatimi te printohet.

Ne saje te natyres se vijave konstruktive  zmadhimi i viztimeve nuk ndikon ne to.  

Si realizohet nje sistem vijash konstruktive

Egzekutohet komanda Vije konstruktive

Command: XLINE

Specifikohet nje pike [Hor(Horizontale) / Ver(Vertikale) / Ang(Kend) / Biscet(Me te njejten qender) / Offset(Barazlarguara)]

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: (pick a point)
Specifikohet pika e dyte

Specify through point: (pick a second point)

Specifikohet nje pike e trete e keshtu me radhe ne fund shtypet tasta enter

Specify through point: Return(to end or pick another point)

Perdoruesi mund te vejei re se jane disa mundesi per perdorimin e kesaj komande. Keshtu nese ju mbas egzekutimit te komandes perzgjidhni nje nga germat e para te medha te mundesive kuptohet qe keni perzgjedhur kete funksion. Keshtu ne rastin e komandes Hor nese shtypet germa  “H” do te thote qe ju mund te realizoni nje ose disa vija horizontale duke percaktuar fillimisht nje pike me teje te dyten e ne vazhdim ne fund mjafton ti shtypni tasten enter. Brenda ketij opsioni nese doni qe vijat horizontale te jene ne distance te percaktuar atehere mbas perzgjedhjes se komandes Horizontal me germen “H” Return vendosim nje numer qe tregon distancen e vijave horizontale Return. Nese duam te bejem disa vija horizontale atehere e perserisimi kete shifer aq here sa duam. E njejta llogjike qendron me vijat vertikale Ver “V”.

Po keshtu edhe vijat qe kane nje kend te caktuar Ang “A”. Vetem se, ne rastin e vijave me kend ju kerkohet qe te percaktoni kendin e pjeresise se vijes. Mbas egzekutimit te komandes Ang “A” Return vendosim numrin qe shpreh kendin, ne vazhdimesi duhet percaktuar pika ne te cilen do te kaloje kjo vije, gje e cila mund te realizohet me dy menyre ose a)me treguesin e mausit e cojme aty ku duam dhe klikojme ose b)duke vendosur kordinatat mbas pyetesorit Specify through point:: 50,50Return ne ekran shfaqet vija nese duam te vazhdojme me vija te tjera percaktojme nje pike tjeter ne te kundert shtypim tasten enter Return. Komanda Bisect “B” sherben per te realizouar vija me nje qender ndersa komanda Offset “O” realizon te vija ne distance te barabarte me njera tjeteren gje e cila realizohet duke percaktuar madhesine e distances midis vija konstruktive..

Command Sequence

Egzekuto komanden Vije konstruktive

Command: XLINE

Percakto piken ose llojin e vijes konstruktive [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset/]

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset/]<From point>: HReturn

Percakto piken ku do te kaloje vija

Through point: (pick a point to position the line)

Percakto piken tjeter ku do te kaloje vija tjeter e keshtu me radhe

Through point: Return(to end or pick a point for another horizontal line)

 

3 Komada Reze The Ray Command

Shiriti i ikonave

Toolbar

custom

Ray

Menuja Vizato Reze

Pull-down

DrawRay

Tastiera shtyp RAY

Keyboard

RAY

 

Komanda Reze “RAY” krijon vija te ngjashme me vizat konstruktive ato gjithashtu zgjaten pa mbarim por vetem nga njeri krah qe nga pika e fillimit. Drejtimi I rezes varet nga percaktimi I pikes se dyte.  

Command Sequence

Egzekuton komanden Reze

Command: RAY

Percakton piken e fillimit

Specify start point: (pick the start point)
Percakton piken e dyte neperjet te ciles do kaloje linja

Specify through point: (pick a second point to determine direction)
Percakto nje pike tjeter ne vazhdimesi e keshtu meradhe.

Specify through point: Return(to end or pick another point)

 

Familja e Shumeviza The Polyline Family

Shumevizat jane objekte me koplekse se vizat. Nje Shumevize mund te permbaje/perbehet nga disa viza apo harqe. Gjitjhahtu atyre mund tju jepet edhe nje trashesi e caktuar per tu dukur me solide. Shembulli i meposhtem jep disa tipe shumevizash per te dhene idene e ndryshueshmerise se madhe te tyre.

Polylines

Puna me shumvizat eshte me e lehte se me vizat por hapsira informcionit qe ato zene ne nje skedar jane shume here me te medha se se perdorimi i vijave te thjeshta. Per kete arsye ka vend edhe perdorimi i vijave te thjeshta. Duke dashur qe te mbahen madhesite e skedareve sa me te vogla atehere shpesh perdoren vijat e thjeshta. Mbasi te familjarizoheni me perdorimin ne AutoCAD te vizave te thjeshta e shumevizat do te shikoni qe ato kane shume ndryshim  ne veprim. Ndodh qe me lehte eshte te punosh me shumevizeshin per nje qellim te caktuar dhe ndonjehere per nje qellim tjeter te punohet me lehte me vizat. Perdoruesi i verteton keto koncepte te perbashketa dhe te vecanta midis shumevizeshit dhe vijave te thjeshta vetem kur te punoi me AutoCAD.

 

4 Komanda Shumevizat The Polyline Command

Shiriti i ikonave

Toolbar

Draw

Polyline

Menuja Vizato Shumeviza

Pull-down

DrawPolyline

Tastiera shtyp PL

Keyboard

PLINE

short-cut

PL

Komada shumeviza “Polyline or Pline” eshte e ngjashme me komanden vize me ndryshimin qe objekti final do te jete nje kompozim i disa vizave i cili formon nje objekt. Te dy skajet fundore te shumevizeshit quhen vertices ku segmentet e mesit bashkohen me njeri tjetrin ne vazhdimesi. Shumevizeshi realizohet si vizat vetem se ne menyre te vecante ai kriojn nje objekt. Keshtu perdoruesi ka mundesi te percaktoje aq pika sa te doje dhe ne fund per te perfunduar krijimin e objektit mjafton te shtypi tasten enter  Return te tastieres. Ju mundet qe objektin e krijuar me shumevizesh ta mbyllni edhe automatikisht thjesht duke bashkuar dy skajet e fillimit dhe te fundit ne nje pike. Kjo behet duke shtypur tasten “C” dhe enter Return ne tastiere qe do te nenkuptoje mbyllje. Me poshte po jepen komandat ne vijimesi per krijimin e nje shumevizeshi.

Command Sequence

Egzekuto Komanden Shumeviza

Command: PLINE
Percakto piken e fillimit

Specify start point: (pick P1)
Trashesia aktuale e vijes eshte 0.000

Current line-width is 0.0000
Percaktoi piken tjeter ose piken e dyte [Hark/Gjysemtrashesi/Gjatesi/ Anullo/Gjeresi]

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (pick P2)
Percaktoi piken tjeter ose piken e trete [Hark/Gjysemtrashesi/Gjatesi/ Anullo/Gjeresi]

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (pick P3)
Percaktoi piken tjeter ose piken e katert [Hark/Gjysemtrashesi/Gjatesi/ Anullo/Gjeresi]

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (pick P4)
Percaktoi piken tjeter ose piken e peste [Hark/Gjysemtrashesi/Gjatesi/ Anullo/Gjeresi]

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (pick P5)

Percaktoi piken tjeter ose piken e fundit ose mbylle me “C” Return Mbylle [Hark/Gjysemtrashesi/Gjatesi/ Anullo/Gjeresi]

Specify next point or[Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Return(or  C to Close)

Shumevizesh i hapur               Shumevizesh i mbyllur

Figura ne te majte eshte shivizesh i pa mbyllur ndersa ajo ne te djathte eshte nje shumevizesh i mbyllur.  Eshte mire te praktikoheni me shumevizeshin mbasi eshte nje komande shume e perdoreshme. Praktikat te jene me harqe trashesi kombinime vije e drejte hark, trashesi filestare e ndryshme nga ajo ne fund te vijes etj si keto. Mundesia e rikthimit UNDO eshte gjithashtu shume e perdorshme mbasi ju jep mundeine e eleminimit te gabimeve.

Shumevizeshat mund te ripunohen mbasi jane krijuar duke ju ndryshuar trashesine apo formen e elmenteve perberes. Kjo gje mund te arrihet nepermjet perdorimit te komandave te editimit te shumevizeshit qe eshte PLINE e cila ndodhet ne grupin e komandave te modifikimit te objekteve.

 

5 Komanda Drejtkendesh The Rectangle Command

Shiriti i ikonave

Toolbar

Draw

Rectangle

 

Menuja Vizato Drejtkendesh

Pull-down

DrawRectangle

 

Tastiera shtyp REC

Keyboard

RECTANGLE

short-cuts REC,

RECTANG

 

Rectangle

Komanda drejkendesh “Rectangle” perdoret per krijimin e objekteve vizatimore drejtkendesh dhe realizohet duke percaktuar dy pika diagonale. Drejtkendeshi ne fakt nuk eshte ndonje object AutoCAD por ai automatikisht realizohet si nje shumevijesh i mbyllur.

Krijimi i drejtkendeshit sipas ketyre komandave Command Sequence

Egzekuto Komanden Drejtkendesh

Command: RECTANG

Percakto piken e pare 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: (pick P1)

Percakto Piken e dyte dhe shtyp tasten enter Return  

Specify other corner point or [Dimensions]: (pick P2)

 

Komanda drejtkendesh ka disa mundesi. Width gjeresia vepron njelloj si ke komanda shumevizeshi.

Nje mundesi  eshte funksioni Chamfer qe do te thote bashkimi i dy vijave te nje polyline apo nje drejtkendeshi ky opsion ben qe dy viza te nje drejtkendeshit te krijojne nje kend me vije te bashkuar. Mundesia Elevation ben qe JU gjate krijimit te drejtkendeshit te mund te shikoni madhesine e tij.  Keto dy komanda jane njelloj si ne rastin kur perdoren per drejkendeshin ashtu edhe ne rastin kur perdoren si komanda me vete.

Chamfer eshte nje komane e cila bashkon dy vija te objekteve te nderyshme. Fillimisht mbas egzekutimit te komandes percaktohet ku do te filloje vija e komandes chamfer, e tej percaktohet kendi I saj dhe ne vazhdimesi distanca e saj. Zakonisht per kete komande percaktohen parprakisht kendi dhe distanca e vijes nga vija tjeter. Disa veprime me osionin chamfer jane demonstruar ne figurat qe vijoje.

Komanda  Elevation eshte nje opsion qe I referohet coordinates “z” ne rastin e nje objekti dhe eshte distance e tij nga plani xy.

Komanda fillet sherben per te percaktuar rezen e kurbezimit te kendeve te drejtkendeshit.

 

 

 

 

Komanda Thickness eshte nje opsion qe sherben per te percaktuar trashesine e drejtkendeshit si objekt i plote jo si brinje.

Komanda width sherben per te percaktuar trashesine e brinjes se drejtkendeshit.

Komandat ne vijimesi per krijimin e drejtkendeshit si dhe opsioneve te tyre jane si me poshte

Egzekuto Komanden Drejtkendesh

Command: RECTANG
Percakto piken e pare te tij ose nje nga opsionet

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/ Thickness/Width]: (pick a point)

Percakto piken e kendit tjeter diagonal

Specify other corner point or [Dimensions]: D

 

Ju mund te krijoni nje drejkendesh edhe thjesht duke percaktuar koordinatat e e dy pikave te diagonales se tij si ne figure koordinata x,y ne nje rast jan 10,10 dhe ne ratin e pikes se dyte 40,40

Percakto piken e pare te tij 10,10 Return

Specify first corner Command:10,10

Percakto piken e dyte te tij 40,40 Return

Specify first corner Command:40,40

 

6 Komanda Shumekendeshi    The Polygon Command

Shiriti I Ikonave  Toolbar

Draw

Polygon

Menuja Vizatim Shumekendesh Pull-down

Drawhttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifPolygon

Tastiera shtyp POL                        Keyboard

POLYGON

short-cut

POL

Komanda Poligon sherben per te realizuar nje shumekendesh te regullt duke filluar nga tre  brinje ne 1024 brinje. Kjo komande kerkon qe perdoruesi te paracaktoje disa te dhena si numrin e brinjeve, qendren e shukendeshit nese ky shumekendesh do te kete nje reth te brendashkruar apo jashteshkruar dhe se fundmi piken e dyte e cila percakton madhesine e rezes se rethit sidoqofte ky brenda apo jashteshkruar shumekendeshit. Kjo komande krijon nje shumevizesh te mbyllur. Komanda poligon ju krijon mundesine ju qe te krijoni nje shumekendesh duke percaktuar madhesine e brinjes se tij nese ju zgjidhni opsionin “Edge” brinje. Gjithashtu ju mund te percaktoni edhe madhesine e sate te rezes se rethit te poligonit.

Krijimi I nje shumekendeshi mund te realizohet sipas kesaj radhe egzekutim komandash.

Egzekuton komanden Shumekendesh

Command: POLYGON
Percaktoni numrin e brinjeve

Enter number of sides <4>: 5 Return
Percaktoni qeqndren e poligonit ose madhesine e Brinjes duke shtypur opsionin “E” per kete te fundit

Specify center of polygon or [Edge]: (pick P1 or type E to define by edge length)

Vendosni nje opsion per rethin I brenda shkruar apo jashteshkruar 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: Return(to accept the inscribed default or type C for circumscribed)

Percaktoni madhesine e rezes se rethit dhe shtypni tasten Enter Return 

Specify radius of circle: (pick P2 or enter exact radius)

 

Options

Jashteshkruar

Brendashkruar

Madhesi Brinje

Shembujt e mesiperm jane rasti I krijimit te shumekendeshit me ane te percaktimit te qendres, rethit te jashteshkruar si dhe madhesise se rezes se tij, e njeta eshte ne rastin e mesem vetem se rethi eshte I brenda shkruar, dhe se fundmi e treta tregon krijimin e shukendeshit me ane te percaktimit te madhesise se brinjes.

 

7 Komanda Unaze The Donut Command

Shiriti I Ikonave 

Toolbar

custom

Donut

Menuja Vizatim Shumekendesh

Pull-down

Drawhttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifDonut

Tastiera shtyp

Keyboard

DONUT

short-cut

DO

Kjo Komande realizon unazen e plote qe s’eshte gje tjeter por dy shumevizesha te mbyllura me te njejten qender.  Programi ju kerkon qe te percaktoni diametrin e brendshem dhe ate te jashtem te unazes si dhe qendren e unazes. Ju mund te ndertoni unaza aq here sa klikoni per percaktimin e qendrave te tyre ne fund per permbylljen e tyre mjafton te egzekutoni tasten enter Return 

Donut

Egzekuton komanden Unaze

Command: DONUT
Percaktoni diametrin e bremdshem te unazes

Specify inside diameter of donut <0.5000>: (pick any two points to define a diameter or enter the exact length)

Percaktoni diametrin e jashtem te unazes

Specify outside diameter of donut <1.0000>: (pick any two points to define a diameter or enter the exact length)

Percaktoni qendren e Unazes 

Specify center of donut or <exit>: (pick P1)
Per te mbaruar percaktoni qendren e fundit te unazes dhe egzekutoni tasten enter.

Specify center of donut or <exit>: Return(to end or continue to pick for more doughnuts)

Shembull I realizimit te unazes

1 


 

Egzekuton komanden Donut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Percakton diametrin e brendshme te unazes duke vendosur vleren e saj ne kutizen e pop-up te mousit

Konfirmon me enter

3 


percakton diametrin e jashtem te unazes duke vendosur vleren e saj ne kutizen e pop-up te mousit

Konfirmon me enter

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 


 

Percakton qendren e unazes dhe duke klikuar me mouse aty ku do ose vendos koordinatat

Konfirmon me enter

 

 

6
 

 

 

 

 


Kjo eshte pamja e krijimit te unazes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Komanda Re The Revcloud Command

Shiriti I Ikonave 

Toolbar

Draw

Revcloud

Menuja Vizatim Re

Pull-down

DrawRevision Cloud

Tastiera shtyp REVCLOUD

Keyboard

REVCLOUD

Komanda re sherben per te realizuar si me dore te lire nje re ose per te shderuar ne re nje forme te mbyllur.

Egzekuto komanden Re

Command:  REVCLOUD
Percaktoni piken e fillimit duke klikuar ne nje pike P1

Specify start point or [Arc length/Object] <Object>: (Pick P1)

Gjatesia maksimale e harkut eshte sa trefishi i gjatesise minimale te tij

Maximum arc length cannot exceed three times the minimum arc length.

Udhezoni levizjen e treguesit te mausit gjate nje vije sipas deshires dhe klikojeni ate do shikoni qe do krijohen vijat e reve. Nese afroni treguesin e mousit prane pikes fillestare do te shikoni qe objekti rre do te krijohet si nje objekt i mbyllur.

Guide crosshairs along cloud path. Move the mouse to form a closed shape; the command automatically ends when a closed shape is formed. Revision cloud finished.

Revcloud

Ju mund te percaktoni gjatesine e harkut me ane te funksionit  “Arc” ate minimal apo maksimal Gjithashtu ju mund te percaktoni edhe llojin e rese me anet te opsioneve “Normal” i cili eshte dhe default apo “Calligrphic” Me ane te opsionit “Object” ju kerkohet te selktoni objektin e shumevizeshit te mbyllur dhe do shikoni qe forma e tij shnderohet ne re mbasi ju keni shtypur tasten enter Return.

 

9 Komanda Shumevijeshi 3 Dimensional The 3D Polyline Command

Shiriti I Ikonave 

Toolbar

custom

3D Polyline

Menuja Vizatim Tre dimensional

Pull-down

Draw3D Polyline

 

Tastiera shtyp 3DPROFESIONAL 

Keyboard

3DPOLY

 

Koamnda shumevijeshi 3 dimensional funksionon ashtu si dhe koanda shumevijesh pra krijon vija te drejta te njepasnjeshme por qe pikat e fundit te cdo vije kane nga nje ngritje sipas koordinates Z. Keto vija nuk jane me komplekse se ato 2 dimensionale mbasi keto nuk kombinohet me harqe apo nuk ka trashesira te ndryshme. Megjitheate ato jane shume te perdorshme per modelime 3 dimensionaleshe.

Egzekuto Komanden Shumevizeshi tredimensional

Command: 3DPOLY
Percakto piken e fillimit

Specify start point of polyline: (pick a point)
Percakto piken e dyte te vijes

Specify endpoint of line or [Undo]: (pick another point)
Percakto piken e dyte te vijes pasardhese

Specify endpoint of line or [Undo]: (pick a third point)
Perfcakto piken e fundit dhe shtyp tasten enter per te mbyllur krijimin e objektitReturn

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: Return(to end, C to close or continue picking points)

 

Komanda Reth dhe Hark, Circles, Arcs etc.

Nder komadndat evijave dhe shumevijeshit rethet dhe harqet jane komanda shume te perdoreshme dhe me te thjeshta per tu krijuar. Ato shpesh jane vete treguese gjate krijimit si objekt. Jane 6 menyra per te krijuar rethin dhe 10 menyra per te krijuar harqet. Me poshte jane teresia e komandave qe jane default prioritare per realizimin e rethit dhe harkut.

 

10 Komanda Reth The Circle Command

Circle

Shiriti I Ikonave 

Toolbar

Draw

Circle

Menuja Vizatim Reth, Qender, Reze   

Pull-down

DrawCircleCenter, Radius

Tastiera shtyp Circle ose C 

Keyboard

CIRCLE

short-cut

C

Komanda reth sherben per vizatimin e rethit. Ka disa menyra per te percaktuar retín, menyra prioritare eshte percaktimi i nje pike qe sherben si qender rethi dhe me tej percaktimi i pikes se dyte te saj apo me tastiere percaktojme madhesine e rezes se tij dhe shtypim tasten enter  Return.

 

Egzekutimi i komandes Reth

Command: CIRCLE
Percaktoni piken e cila do sherbeje si qendra e rethit klikon me mouse

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: (pick P1)

Percaktoni madhesine e rezes apo diametrin

Specify radius of circle or [Diameter] <50.0195>: (pick P2 or enter the exact radius)

Circle Menu Options

Sic edhe mund te shikohet nga komanda promt <vlerat prioritare> jane te vendosura ne kllapa ne forme trekendeshe ndersa [opsionet] jane ne kllapa katrore. Dhe cdo opsion eshte i ndare nga njeri tjetri me nje “slash” si “/”.

Pra sic edhe mund te shikohet nga figura per krijimin e nje rethi mundet te percaktojme qenderen e tij dhe rezen, ose qendren dhe diametrin. Nje menyre tjeter eshte percaktimi i dy pikave ose tre pikave. Gjithastu mund te krijojme me ane te percaktimit te dy objekteve me te cilet rethi do qendroje tangent dhe ne percaktojme rezen. Gjithastu rethi mund te krijohet edhe ne rastin kur ne zgjedhim Opsionin e perzgjedhjes se tre objekteve me te cilet rethi do qendroje tangent.

 

Percakto objektin e pare me te cilin ethi qendorn tangent

Specify first point on circle: _tan to

Percakto objektin e dyte me te cilin ethi qendorn tangent

Specify second point on circle: _tan to

Percakto objektin e trete me te cilin ethi qendorn tangent shtyp tasten enter .

Specify third point on circle: _tan to

 

11 Komanda Hark The Arc Command

Shiriti I Ikonave 

Toolbar

Draw

Arc

Menuja Vizatim Hark 3 pika

Pull-down

DrawArc3 Points

Tastiera shtyp ARC ose A  

Keyboard

ARC

short-cut

A

Arc

Komanda hark ju jep mundesine te krijoni harqe nga me te ndryshmet. Ka disa menyra per te realizar nje hark. Menyra prioritare eshte krijimi i tij nepermjet tre pikave ku pika e pare eshte fillimi I harkut pika e dyte eshte pika ku duhet te kaloje harku dhe pika e trete eshte perfunimi I tij. Mbasi te keni pervetesuar realizin e harkut me menyren prioritare ju mund te provoni krijimin e tij nepermjet opsioneve te ndryshme. Shpesh qellon qe ju mund te realizoni harkun duke percaktuar rezen e tij.

Relizimi I harkut mund te kryhet ne baze te egzekutimit ne vijimesi te komandave te meposhteme

Egzekuton komanden Hark

Command: ARC
Percakton Piken e fillimit te harkut

Specify start point of arc or [Center]: (pick P1)
Percakton piken e dyte neper te cilen do te kaloje harku

Specify second point of arc or [Center/End]: (pick P2)
Percakton piken e trete e cila eshte dhe fundi I harkut ne fund shtyp tasten enter Return 

Specify end point of arc: (pick P3)

12 Komanda Vije e harkuar The Spline Command

Shiriti I Ikonave 

Toolbar

Draw

Spline

Menuja Vizatim Vija me hark

Pull-down

DrawSpline

Tastiera shtyp SPL  

Keyboard

SPLINE

short-cut

SPL

Spline Tolerance

Komanda Spline sherben per realizimin e vijave me kurbature te ndryshme jo uniforme. Spline eshte nje vije ne forme kurbe e cila formohet dhe ndikohet nga nje sere pikash kontrolli. Perdoruesi mund te percaktoje distancen e vijes se kurbezuar nga pikat e kontrollit. Sa me e vogel distanca aq me prane vija kalon nga pikat e kontrollit kur kjo distance eshte zero vija kalon ne pikat e kontrollit.

Shembulli I mesiperm e prezanton efektin e distancave te pikave P1, P2, P3, P4 nga vija e kurbezuar.

Vijat e kurbezuara mund te modifikohen mbasi ato jane krijuar. Kjo gje realizohet me ane te komandes SPLINEDIT. Editimi mund te konsistoje ne ndryshimin e distancave te pikave nga vija e kurbezuar ose edhe ne ndryshimin e numrit te pikave formuese/ndikuese mbi keto vija.

 

Vazhdimesia e komandave Command Sequence

Egzekutohet komanda SPLINE

Command: SPLINE
Percaktohet pika e pare ose objekti :(Klikon ne   piken P1)

Specify first point or [Object]: (Pick P1)
Percakton piken tjeter: (Klikon ne   piken P2)

Specify next point: (Pick P2)

Percakton Piken tjeter  [Mbyll/Vendos distancen]:( Klikon ne   piken P3)

Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: (Pick P3)
Percakton Piken tjeter Mbyll/Vendos distancen]:( Klikon ne   piken P4)

Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: (Pick P4)
Percakton Piken tjeter ose Mbyll/Vendos distancen]:shtyp tasten enter Return

Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: Return
Percakton ku duhet te filloje tangentja

Specify start tangent: (pick a point)
Percakton ku duhet te mbaroje  tangentja

Specify end tangent: (pick a point)

 

13 Komanda Elipse The Ellipse Command

Shiriti I Ikonave 

 

Toolbar

Draw

Ellipse

Menuja Vizatim Elipsit

 

Pull-down

Drawhttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifEllipsehttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifAxis, End

Tastiera shtyp EL  

 

Keyboard

ELLIPSE

short-cut

EL

Ellipse

Komadna elipse ju jep ju mendesine e krijimit te tij neprmjet disa menyrave. Menyra prioritare per krijimn e elipsit eshte percaktimi i dy pikave qe sherbejne si skaje te aksit  te tij dhe nje pike e trete e cila percakton eksentricitetin e tij. Mbasi Ju te keni praktikuar formen prioritare te krijimit te elipsit mund te shikoni realizimin e tij me ane te opsioneve te tjera. 

Krijimi i elipsit realizohet duke egzekutuar ne menyre te njepasnjeshme komandat si me poshte

Egzekuton komanden elips

Command: ELLIPSE
Percakton piken e pare qe sherben si skaji i aksit te elipsit

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: (pick P1)
Percakto piken e dyte qe sherben si skaji i dyte i elipsit

Specify other endpoint of axis: (pick P2)
Percaton distance me aksin tjeter ose Rotullimin e tij, shtyp enter Return 

Specify distance to other axis or [Rotation]: (pick P3)

14 Komanda Harku eliptik The Ellipse Arc Command

Shiriti I Ikonave 

 

Toolbar

Draw

Ellipse Arc

Menuja Vizatim HarkuElipsit

 

Pull-down

Drawhttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifEllipsehttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifArc

Tastiera shtyp EL ReturnA 

 

Keyboard

ELLIPSE ReturnA

short-cut

EL ReturnA

Ellipse Arc

Kjo komande ju krijon mundesine te realizoni harkun eliptik sic ju eshte vizatuar edhe me siper. Ne ndryshim nga komanda prioritare e krijimit te elipsit ketu ju kerkohet si e dhene shtese edhe kendi i fillimit te harkut dhe ai i perfundimit te tij. Kendet e rrotullimit ju mund ti vendosni me ane te pikave apo me vlera reale duke ju kujtuar qe kendet numerohen me rrotullim antiorar dhe e kane fillimin ne pozicionin e ores 3.

Per realizimin e nje harku eliptik Ju duhet te egzekutoni ne menyre te vazhdueshme komandat e meposhteme

Egzekuto komanden Elips

Command: ELLIPSE
Percakto piken e fillimit te aksit ose egzekuto komanden arc duke shtypur me tastiere germen A

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: A
Percakto piken e pare te askit

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: (pick P1)
percakto piken e dyte te aksit

Specify other endpoint of axis: (pick P2)
Percakto distancen nga aksi

Specify distance to other axis or [Rotation]: (pick P3)
Percakto kendin e fillimit te harkut

Specify start angle or [Parameter]: 270
Percakto kendin e perfundimit te harkut shtyp tasten enter Return 

Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 90

 

15 Komanda Rajon The Region Command

Shiriti I Ikonave 

 

Toolbar

Draw

Region

Menuja Vizatim Rajon

 

Pull-down

Drawhttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifRegion

Tastiera shtyp REG  

 

Keyboard

REGION

short-cut

REG

Rajon eshte nje siperfaqe krijuar nga nje objekt me forme te mbyllur e njohtur si nje lak. Kjo komande sherben me se shumti per te kthyer objektet ne forme rajoni se sa ti krijosh ata. Me krijimin e nje rajoni nuk duket ndonje ndryshim me vizatimin e meparshem. Megjithate nese do te vendosim Moden e hijes ne ‘flat shaded”  Viewhttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifShadehttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifFlat Shaded ju do te shikoni qe rajoni ne fakt nuk eshte nje vije e mbyllur por nje siperfae e plote (mbushur). Rajonet jane zakonisht te perdoreshme ne modelet 3 dimensional mbasi ato mund te zhvillohen (extrude) kollaj. qellon qe nu

.Region Region

Komandat per krijimin e nje rajoni jane

Egzekuto komanden rajon

Command: REGION
Perzgjedh objektin/objektet

Select objects: (Pick P1)
Shtyp tasten enter

Select objects:Return
Ju keni krijuar nje rajon

1 Region created.

 

16Komanda mbulon sfondin The Wipeout Command

 

 

Shiriti I Ikonave 

 

Toolbar

custom

Wipeout

 

 

Menuja Vizatim Mbulon Sfondin

 

Pull-down

Drawhttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifWipeout

 

 

Tastiera shtyp WIPEOUT  

 

Keyboard

WIPEOUT

Wipeout example

Komanda wipeout sherben per te fshire nje imazh te caktuar por sipas nje objekti qe krijohet. Ajo shpesh perdoret per te qartesuar elemente qe sjellin konfuzion ne nje vizatim apo per te mbuluar ndonje pasaktesi. Ne rastin e mesiperm ajo eshte perdorur te mbuloje ca pjese te pemeve per te bere tekstin te dukshem. Si ne rastin djathtas. Zakonisht ajo perdoret per tre funksione krijon nje objekt, ndryshon nje poliline ne nje wipeout dhe gjithashtu perdoret per te kontrolluar pamshmerine e nje frame wipeout.

Realizimi i nje pastrimi te nje pjese te pa qarte behet me egzekutmin ne menyre te njepasjeshme te komandave te meposhteme

 

Egzekuton komanden e fshirjes mbulimit

Command: WIPEOUT
Percakton piken e pare ku do filoje siperfaqja qe do fshihet

Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: (Pick P1)


Wipeout with Polyline

Vazhdon me percaktimin e pikes se dyte

Specify next point: (Pick P2)
Percakton edhe piken e trete e keshtu me radhe rethon  me pika siperfaqen qe do fshishe

Specify next point or [Undo]: (Pick P3)
Ne shembullin tone percakton dhe piken e katert

Specify next point or [Close/Undo]: (Pick P4)
Se fundmi shtyp tasten “C” per ta mbyllur dhe i bie tastes enterReturn

Specify next point or [Close/Undo]:Return

 

Ju mund te percaktoni sa pika te doni per te krijuar formen qe doni.  Kur percaktoni dhe piken e fundit mundet qe te klikoni butonin e djathte te mausit dhe me shfaqjen e menuse zgjedh komanden enter kjo behet per shpejtesi dhe lehtesi veprimi..

http://www.cadtutor.net/tutorials/autocad/drawing_objects/draw-27.gif

Ju mund te krijoni edhe nje poliline dhe pastaj e ktheni kete ne nje wipeout. Keshtu krijon poliline e kthen ate ne wipeout duke egzekutuar komanden wipeout dhe perzgjedhur opsionin poliline me tej perzgjedh poliline dhe keshtu me nje enter keni realizuar ate qe doni.

Komandat per nje fshirje/mbulues

Egzekuton komanden fshirje

Command WIPEOUT

Percakton pikene pare ose ne rastin tone egzekutoon osionin Frame duke shtypur tasten “F”

Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: F (the Frames option)

Percakton moden e caktivizuar duke shtypur tasten off OFF

Enter mode [ON/OFF] <ON>: OFF


Frame Off

Regenerating model.

 

Ne rastin kur Frame eshte i caktivizuar “OFF” ju fshirjen nuk mund ta ndryshoni apo spostoni por, ne rastin kur ai eshte i aktivizuar “ON” ju nund ta zhvendosni ose ndryshoni ate.

Ne rastin e teksteve per te mos fshire tekstin por per te venosur wipeout sipas kontureve te tekstit ju e realizoni ate dhe per te rishfaqur tekstin ju duhet qe me koamnden  DRAWORDER (Toolshttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifDisplay Orderhttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifOption)  radha e vizatimeve te sillni tekstin perpara wipeout .

 

Pikat dhe llojet e pikave Points and Point Styles

Pikat jane objekte shume te thjeshta, dhe krijimimmi tyre eshte i thjeshte gjithashtu. Pikat jane elemente qe perdoren pake ne vizatime por kjo smjafton qe ato te mos jene prezente ne AutoCAD. Ato jane thjesht ndihmese per vizatimet sic jane edhe vizat konstruktive dhe rezet.

 

17 Komanda Pike The Point Command

 

Shiriti I Ikonave 

 

Toolbar

Draw

Point

 

Menuja Vizatim pika

 

Pull-down

Drawhttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifPointhttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifSingle Point

 

Tastiera shtyp PO  

 

Keyboard

POINT

short-cut

PO

 

Pika vendoset ne ate pozicion ku ju klikoni. Lloji i pikes prioritare eshte e thjeshte. Lloji i pikes mund te perzgjidhet me ane te kutise se dialogut.

Egzekuto komanden Pike

Command: POINT
Modeli aktual i pikes eshte

Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000
Percakto Piken

Specify a point: (pick any point)

Per te realizuar disa pika mjafton qe te perdorni klikimin e djathte te butonit te mausit dhe egzekutoni komanden perserite piken “Repeat Point

 

18 Komanda Stili i pikave The Point Style Command

Point Style Dialogue Box

Shiriti I Ikonave 

 

Toolbar

none

Menuja Vizatim Stili i pikes

 

Pull-down

Formathttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifPoint Style…

Tastiera shtyp DDTYPE

 

Keyboard

DDPTYPE

 

Ju mund te percaktoni nje sere stilesh pikash sic tregohen edhe me siper ne figure. Mjafton qe ne gjendjen komand promte te egzekutohet komanda “DDPTYPE” ose  Formathttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifPoint Style  dhe juve ju ofrohet nje kutize dialoguse ne te cilen ju duhet te perzgjidhni stilin e pikes qe deshironi dhe ne fund te shtypni tasten OK dhe enter. Nes ju doni qe pikes ti vendoset disa permasa kjo eshte e mundur duke ndryshuar vleren ne kutizen madhesi e pikes Point Size.

 

Vijat shumefishe Multilines

Vijat shumefishe jane vija komplekse qe konsistojne ne vija paralele ne distance dhe   qe jane 1 deri me 16 e te njohura si elemente te saj. Elementet prioritare te Vijave shumefishe jane vetem dy por ju keni mundesi te krijoni stile shtese te tyre ne menyre te pa kufizuar Osionet jane per ndryshim te stilit te vijes ngjyres se tyre fillimit te vijes e keshtu me radhe.

19 Komanda Vije shumefishe The Multiline Command

Shiriti I Ikonave 

 

Toolbar

custom

Multiline

Menuja Vizatim Mbulon Sfondin

 

Pull-down

Drawhttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifMultiline

Tastiera shtyp ML  

 

Keyboard

MLINE

short-cut

ML

Komanda Vijeshumfishe sherben per te realizuar vizatimine vijes. Ky eshte nje process ashtu si dhe I shumevizeshit gjithashtu ju keni mundesine qe edhe tem byllni kete vije ne fund.

Kur ju filloni te realizoni nje vijeshumefishe ju kerkohet te percaktoni nje opsion I cili ka te beje me vijen e cila do te kaloje neper pikat qe ju do percaktoni. Nese zgjedhim opsioni justification ju duhet ne vazhdimesi te perzjidhni kush do te jete vija udhezuese e sipermja “TOP” e mesit “ZERO” apo e poshtmja “BOTTOM”.

Multiline

Opsioni scale sherben per te percaktuar distancen e vijave paralele distance prioritare eshte 1. Nese ju deshironi ta ndryshoni perzgjidhet opsioni scale percaktohet madhesia dhe shtypet tasta enter kur realizohet vija do te shikoni qe disat e tyre eshte ajo qe ju keni percaktuar. Opsioni Style Ju krijon mundesine e perdorimit te stilevev te ndryshme ajo prioritare eshte vija “Standart

Per krijimn e nje vijeshumefishe realize ne vazhdimesi komandat

Egzekuto komanden vijshumefishe

Command: MLINE
Te dhenat aktuale jane Vija udhezues eshte e sipermja shkalla 20 stili standart

Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD

Percaktoni piken e fillimit os opsioni e deshironi

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: (Pick P1)

Percaktoni piken e dyte

Specify next point: (Pick P2)
Percaktoni piken e trete e keshtu me radhe

Specify next point or [Undo]: (Pick P3)
Percaktoni piken e fundit ose dhe shtypni tasten “C” dhe enter Returnper ta mbyllur vijen.

Specify next point or [Close/Undo]: Return(to end or continue picking or C to close)

 

20 Stili I vijave shumefishe The Multiline Style Command

Multiline Styles Dialogue Box

Shiriti I Ikonave 

 

Toolbar

None

Menuja Vizatim Stili i Vijes Shumfishe

 

Pull-down

Formathttp://www.cadtutor.net/tutorials/images/submenu.gifMultiline Style…

Tastiera shtyp MLSTYLE  

 

Keyboard

MLSTYLE

Komanda Sitili I vijave shumefishe sherben per te krijuar vijat shumefishe te cilat mund te perdoren me komanden Vija Shumefishe. Kur ju egzektutoni komanden Stili I vijesshumefishe ne ekran ju shfaqet nje kutize dialoguese qe ne nje kutioze tevogel ju tregon qe vija standart eshte prioritare active e cila ka je pershkrim ne kuttizen “Descritpion”.  Kutiza dialoguese eshte e shprehur me siper. Ne se ju do te donit te shtonit nje stil ne kutizen emer “name” mjafton te shtoni njeemer te ri ten je stiili vije qe ju do te krijoni dhe shtypni butonin add. Mbas ketij veprimi ju  mund te percaktoni vetite e elementit  “Element Properties” ose veteit e e vijes shumefishe “Multiline Properties” me ane te komandave perkatese. shfaqet nje dritare tjketer dialoguese e cila kerkon qe jut e percaktoni vijat e shuvijeshit . Klikon ne butonin element proprties "Element Properties…" dhe ne ekran ju shfaqet dritarja  e meposhteme.

Element Properties Dialogue Box

Ju shikoni ne kete dritare te gjithe elementet me te cilet behen percaktime nga me te ndryshmet. Kjo kutize ju krijon mundesin qe te shtoni vija te reja te tipeve te ndryshme duke egzekutuar komanden “Add”. Nese ju do te donit te krijonit nje vije specifike shton me komanden Add dhe me komanden line type percakton tipin e vijes, ne vazhdimesi percakton distancen e vijes nga aksi i saj me komanden Offset supozojme 1, me tej shton vijen e dyte dhe distancen e saj nga aksi e vendos me Offset -1 atehere Ju do te shikoni qe keni nje shumijeshe me distance 2 njesi nga njera tjetra. Mjafon konfirmimiet dhe ne rast se krojoni nje Shumevijesh me komanden “ML” percaktoni stilin me komanden “ST” vendosni emrin me te cilin emeruart shumebvijeshin dhe do te shikoni qe vija del sipas kerkesave te paracaktuar nga JU.

Percaktimi i tipit te vijes realizohet me komanden tipi i vijes ose “Line Type” egzekuton komanden load dhe juve ju shfaqen tippet e vijave.

Select Linetype Dialogue Box`

Mbasi te keni percaktuar tipin e vijes  Ju me ane te Butoni vetite e vijes shufishe “Multiline Properties” mund te percaktoni ngjyren e saj fillimet dhe fundet e saj si nbi figuren e kutizes dialóguese me poshte.

Multiline Properties Dialogue Box

Nese ju doni qe fillimi dhe fundi I vijes te kene gje konfigurim te eprcaktuar ne kutizen “Caps” ju percaktoni fillimin “start” dhe Fundin  “End” qe te jete vije, harc I jashtem apo hark I brendshem  apo b=vije me jne kend te caktuar. Nese doni qe vija te jete e mbushurm me nje =ngjyr te caktuar ne kutiozen  mbush “fill” bej aktive opsionin aktiv “ON” dhe me butonin ngjyra “Color” perzgjidh ngjyren.

Resulting MultilineJu nuk mund te dnryshoni stilin e nje shumivijeshe. Ju mund te ndryshoni ate duke e fshire dhe krijuar nga e para ne nje stil tjeter.

 

21 Komanda Seksionim The Hatch Command

Shiriti i ikonave

Toolbar

Draw

Rectangle

 

Menuja Vizato Seksionimi

Pull-down

DrawHatch

 

Tastiera shtyp HATCH

Keyboard

Hatch      short-cuts HATCH

 

 

Komanda hatch perdoret per te mbyshur me nje tpi te caktuar seksionet e prea ne vizatime. Ka tipe te ndryshme seksionesh dhe shkalle te ndryshme te tyre.

Vijimesia e komandave

Egzekuto komanden Seksionim “Hatch

Command: Hatch
Ne ekran shfaqet dritarja dialoguese

 

 

 Aktivizon komanden shto objektin e selektuar duke klikuar mbi te

Add: Select objects
Klikon mbi objektin ne rastin tone katror I kuq

Select  (pick object)
Klikon me butonin e djathte te mousit ne fushen e vizatimit

 

Ne ekran shfaqet objekti I seksionuar

 

Ne dritaren dialoguese mund te ndryshohet shkalla e seksionimit me “Scale”, kendi I saj  “Angle” si dhe tipi I saj me komanden “Swatch

 

 

Seksionim I nje figure te plote si dhe hapsira midis dy figurave.

 

22 Lehtesira perdorimi Tips & Tricks

Right-click Context Menu

·         Ju mund ta keni vene re qe shume nga komandat ne autokad ne fund kerkojne nje konfirmimi me enter  Return per tu mbyllur. Perdorimi I tastieres ne kete rast eshte shume I bezdisshem mabsi kerkon shkeputjen e dores nga mausi. Per kete artsye ne rast se ju klikoni me butonin e djathte te mausit atehere ne ekran ju shfaqet pikerisht ne vendin e treguesit te mausit nje menu e cila permban edhe komanden enter e egzekutojme ate me maus dhe kemi krijuar nje lehtesi per veten tone.

·         Ne rast se duam te perserisimim te njejtejn komande perseri veprojme me te njejten menyre klikojme butonin e djathte te mausit dhe ne ekran ju shfaqet menuja duke ju kerkuar nje perseritje te komandes se fundit qe eshte nje shprehje “.Repeat command” ku ne vend te fjales komande eshte emertimi I komande se fundit. Nje shembull I tille jepet ne komandat e meposhteme.

Vijimesia e komandave

Egzekuto komanden Vije “Line”

Command: LINE
Percakto piken e pare

Specify first point: (pick P1)
Percakto piken e dyte

Specify next point or [Undo]: (pick P2)
Percakto piken e trete ose kliko butonin e djathte te mausit dhe egzekuto komanden Enter Return 

Specify next point or [Undo]: (right-click and select Enter)


Prompti Kliko butonin e djathte te mausit dhe zgjidh komanden Perserit Vijen “repeat Line” Command: (right-click and select Repeat Line)
Percakto piken e pare Specify first point: (pick P1)
Percakto piken e dyte Specify next point or [Undo]: (pick P2)
Percakto piken e trete ose kliko butonin e djathte te mausit dhe egzekuto komanden Enter Return Specify next point or [Undo]: (right-click and select

Prompti Kliko butonin e djathte te mausit dhe zgjidh komanden Perserit Vijen “repeat Line” Command: (right-click and select Repeat Line)

Ju mund te vazhdoni kete cikel sa te deshironi

·         Ju mund te ndryshoni te gjitha tipet e vijave te objekteve te ndryshme te perdorura ne kete shpegues, mbasi ajo qe ka qene prioritare ka qene vija e vazhdueshme. Megjithate ndryshimin e vijave mund ta realizoni me ane te Vetive te objektit “Object Properties